Vi har hjerte for dem
der er berørt af uønsket graviditet

Vi tilbyder rådgivning og støtte
til gravide og pårørende

Januar 2016: Nyt nyhedsbrev er sendt til alle medlemmer.

Nyt nyhedsbrev er sendt til alle medlemmer. Det indeholder en masse spændende nyheder om arbejdet i Hjerte for liv, som udvikler sig meget positivt, så vi håber I vil nyde at læse det. Er du medlem og ikke har modtaget nyhedsbrevet, så kontakt os gerne for at få opdateret jeres kontaktoplysninger.

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Generalforsamling søndag den 31. januar 2016 kl. 13-14 i AMC.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.

4) Fastlæggelse af kontingent for indeværende år.

5) Valg af bestyrelse. Der er ingen nye kandidater opstillet.

6) Valg af revisor.

7) Evt.

Hvis nogen har noget til eventuelt, skal det være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.

Generalforsamlingen begynder kl. 13.00 i AalborgMenighedsCenter /AMC, Gasværksvej 5, 9000 Aalborg.

Start: Fællesspisning og kaffe (pris kr. 50.)

Hvis man ønsker at deltage i middagen før generalforsamlingen, bedes man tilmelde sig af hensyn til bestilling af mad til: grethebeck@hotmail.com senest den 24. januar.

 

 

Februar 2015: Bestyrelsen

Ved generalforsamlingen i 2015 blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen nu består af 7 medlemmer. Det nye medlem er Helle Johansen, som er i gang med uddannelse til bioanalytiker og er rådgiver. Udover hende består bestyrelsen af konstitueret formand Grethe Beck som er rådgiver og sygeplejerske, og som er områdeleder indenfor hjemmeplejen, konstitueret næstformand Helle Haslund Thomsen, som er rådgiver og sygeplejerske og er ansat i postgraduat stilling på Aalborg sygehus. Derudover består bestyrelsen af pædagog og rådgiver Lotte Pedersen, Kirsti Kristensen, som driver virksomhed sammen med sin mand på Gran Canaria, Kirstine Madsen som er rådgiver og uddannet indenfor sociologi og forandringskompetencer, og til sidst foreningens visionsbærer og grundlægger Christina Braüner Klokkenga, som er jordemoder og som er ved at afslutte sin Ph.d. De gør alle et stort arbejde, og vi er meget taknemlige for deres indsats.

Februar 2015: Nye rådgivere

Så er der igen uddannet et nyt hold rådgivere, som skal i gang med at rådgive på Hvadnu.dk. Vi er utrolig glade for nu at have en fagligt dygtig rådgiverstab på ca 20 rådgivere, så vi kan hjælpe mange flere brugere, der har brug for en at dele deres svære situation med.

April 2012: Nye rådgivere på Hvadnu.dk

Vi er stolte over at byde vore nye rådgivere på Hvadnu.dk velkommen på holdet. Det er tredje gang, vi uddanner nye rådgivere, og det er altid en glæde at inkludere de nye frivilliges erfaring og kompetencer i gruppen.

Nov 2011: Nye rådgivere på vej

Vi søger i øjeblikket efter frivillige i Aalborg, der er interesserede i at blive rådgivere på Hvadnu.dk. De frivillige vil gennemgå et kursus over 15 uger, der udruster dem til at hjælpe de brugere, der henvender sig i rådgivningen. Opstart af rådgiverkursus er planlagt til januar 2013.

December 2009: En julehilsen til HfL's frivillige

Som en opmuntring til de mange frivillige i Hjerte for Liv havde adskillige erhvervsdrivende i år doneret julegaver. Det gjorde at julefesten også blev en gavefest. Vi siger tusind tak for alle store og små gaver til Elsebeths.com, KG Rosenkrantz, Din Tøjmand på Nytorv i Aalborg, Aalborg Kongres og Kulturcenter, b.Young i Bispensgade i Aalborg, Emmas i Nørregade i Aalborg, Restaurant Jin Cun på havnen i Aalborg, Klip og Form på Vesterbro i Aalborg, Skin of Fashion i Bispensgade i Aalborg, Jysk viceværtsservice, Stilstudio i Holbergsgade i Aalborg og SuperBest i Tornhøjcenteret.

Oktober 2009: 2 års jubilæum på Hvadnu.dk

Rådgivningsportalen www.hvadnu.dk kan i disse dage fejre to års jubilæum. Siden besøges dagligt af gravide og pårørende med spørgsmål om graviditet, abort, adoption, støttemuligheder, prævention osv. Hvadnu.dks rådgivere sidder hver dag klar til at give personlig rådgivning, og det tilbud tager ca. 10 personer om ugen imod.

Juni 2009: Nyt nyhedsbrev

I juni måned udgav Hjerte for liv et nyt nyhedsbrev til alle sine medlemmer. Det har fået nyt design og udvidet indhold, så der nu er både nyheder, spændende interview, statistik på hvor langt man er nået med arbejdet og meget mere. Nyhedsbrevet udkommer 3 gange årligt. Hvis man er medlem og ikke har modtaget nyhedsbrevet, så skriv til info(at)hjerteforliv.dk.

Juni 2009: Ny reklamefilm

I juni måned fik Hjerte for liv produceret en reklamefilm, som kan anvendes når arbejdet skal præsenteres for interesserede. Den blev allerede brugt i løbet af sommeren. Hvis man er interesseret kan den ses under fanebladet "velkommen" i venstre side af skærmen.

Juni 2008: Besøg fra England

Hjerte for liv havde i juni måned besøg af Grace Simmonds og Mary Fenske fra Bedford i England. De kom med masser af inspiration til både rådgiverne og andre interesserede i Hjerte for liv, og de øste ud af deres mange års erfaring indenfor graviditetsrådgivning.

Nye rådgivere på vej!

Fra november 2007 til april 2008 er 6 nye rådgivere blevet uddannede. De tre af dem har været til den afsluttende eksamen, og de sidste tre forventes at afslutte eksamen i august 2008.

Oktober 2007: Åbning af www.hvadnu.dk

Nu tilbyder Hjerte for Liv information, støtte og rådgivning gennem www.hvadnu.dk. Siden henvender sig til gravide og pårørende, der er berørt af uventet graviditet.

Juni 2007: Første rådgiverhold færdig!

16. juni 2007 afsluttede 9 personer rådgiveruddannelsen i Hjerte for liv. Holdet er meget spændte på at opstarte onlinerådgivningslinien, som efter planen bliver lanceret i efteråret 2007. Nærmere info følger.

Februar 2007: Generalforsamling i Hjerte for Liv

Hjerte for Liv indbyder alle medlemmer til generalforsamling den 25. februar kl 14.00 i Aalborg MenighedsCenter. Formanden vil berette om foreningens første år og der vil være en hilsen fra de frivillige, der er under uddannelse til rådgivere.

Februar 2007: Nyt design

Hjerte for Livs hjemmeside har fået nyt design. De nye linier og farver er en del af det grafiske udtryk, der fremover vil karakterisere Hjerte for liv. Foreningen har i samme ombæring udgivet en præsentationsbrochure, der fortæller om Hjerte for Livs formål og arbejde, så interesserede kan tage stilling til et evt.  medlemskab.

November 2006: Ny adresse

Hjerte for Liv har fået ny adresse:

Hjerte for Liv
Postbox 1404
9100 Aalborg

20. august 2006: Åbent møde for alle interesserede

Hjerte for Liv inviterer alle til inspirationsmøde i Aalborg MenighedsCenter søndag den 20. august kl 14.00. Grace og Joy fra The Grove Pregnancy Crisis Centre i England, vil fortælle om deres arbejde. Arrangementet forventes at slutte kl 14.30. Vi inviterer alle interesserede til at høre, hvordan visionen blev til virkelighed i Bedford, England.

August 2006: Besøg fra England

I 1999 startede Grace Simmonds "The Grove Pregnancy Crisis Centre" i Bedford England. Siden har hun rådgivet gravide her og har undervist andre i at gøre det samme. Til august besøger hun Aalborg for at dele sin erfaring med Hjerte for Liv. Med sig har hun Joy Barham, der også er rådgiver i 'The Grove'.

Juli 2006: Ny hjemmeside

Hjerte for Livs hjemmeside er nu tilgængelig. Her kan du læse om foreningen og blive medlem. Det er planen at udvide hjemmesiden i efteråret 2006, så gravide kan søge rådgivning her.