Vi har hjerte for dem
der er berørt af uønsket graviditet

Vi tilbyder rådgivning og støtte
til gravide og pårørende

Hvem er vi

Hjerte for Liv drives af frivillige medarbejdere, der deler den kristne tro og værdier som barmhjertighed, næstekærlighed og omsorg uden fordømmelse. I rådgivningsarbejdet lægger vi vægt på at give en personlig sparring af høj kvalitet udført af kompetente rådgivere. I mødet med brugerne lægger vi vægt på at udvise empati og respekt. Vi giver et personligt svar som rummer håb og redskaber, der kan hjælpe den enkelte i beslutningsprocessen. Vores mål er at informere, rådgive og støtte, så den enkelte får mulighed for at træffe en beslutning, der er velovervejet, velinformeret og så vidt muligt vinder genklang i hele personen.

 

 

Hjerte for liv driver online rådgivning via hjemmesiden Hvadnu.dk. Rådgiverne på Hvadnu.dk er:

  • Fagligt uddannede. Rådgiverne har en relevant uddannelse (f.eks. som sygeplejerske, psykolog, jordemoder, pædagog).
  • Velinformerede. Alle rådgivere kan give specifikke informationer om graviditet og abort. De har viden om kvinders erfaringer med graviditet og abort. De kan rådgive om støttemuligheder i forbindelse med uventet graviditet og abort.
  • Gode samtalepartnere. Rådgiverne er trænede i at rådgive gravide og pårørende i tvivl, så der arbejdes hen mod en personlig afklaring.
  • Frivillige. Rådgivernes primære motivation er et ønske om at hjælpe.
  • Uvildige. Der arbejdes ud fra klare retningslinjer om at valget ligger hos den enkelte.